נקודת מפנה בצוות

פיתוח צוותי הנהלה

צוות הנהלה מלוכד שמוביל יחד את הארגון
הוא בסיס ליצירת שינוי, צמיחה ותנופה עסקית.

צוות הנהלה מלוכד שמוביל יחד את הארגון הוא בסיס ליצירת שינוי, צמיחה ותנופה עסקית.

דרך עיסוק במטרות המשותפות, יחסי
העבודה, תהליכי קבלת החלטות, אפקטיביות הדיונים ועוד. נחזק את הסינכרון, התקשורת והאמון בהנהלה לבניית צוות ניהולי מוביל.

דרך עיסוק במטרות המשותפות, יחסי
העבודה, תהליכי קבלת החלטות, אפקטיביות
הדיונים ועוד. נחזק את הסינכרון, התקשורת
והאמון בהנהלה לבניית צוות ניהולי מוביל.

מוצרים לדוגמה

מרתון הנהלה
Offsite

יומיים רצופים בהם חברי
ההנהלה שמים על השולחן
גורמים מקדמים ומעכבים
בעבודה המשותפת ובונים
תוכנית פעולה לקידום
האופן בו הצוות הניהולי
מוביל את הארגון.

מובילים ליעדים
משותפים

סדרת מפגשים להטמעת
התנהלות אפקטיבית
בקרב חברי ההנהלה
שמקדמת עמידה ביעדי
החברה

הנהלה
גלובאלית

פיתוח צוותי הנהלה
גלובאליים תוך
מענה לפערי תרבות
ומרחק פיסי

מרתון הנהלה Offsite​

יומיים רצופים בהם חברי ההנהלה
שמים על השולחן גורמים מקדמים
ומעכבים בעבודה המשותפת ובונים
תוכנית פעולה לקידום האופן בו
הצוות הניהולי מוביל את הארגון.

מובילים ליעדים
משותפים

סדרת מפגשים להטמעת
התנהלות אפקטיבית בקרב
חברי ההנהלה שמקדמת
עמידה ביעדי החברה

הנהלה גלובאלית

פיתוח צוותי הנהלה גלובאליים תוך
מענה לפערי תרבות ומרחק פיסי

יומיים רצופים בהם חברי
ההנהלה שמים על השולחן
גורמים מקדמים ומעכבים
בעבודה המשותפת ובונים
תוכנית פעולה לקידום
האופן בו הצוות הניהולי
מוביל את הארגון.

מובילים ליעדים
משותפים

סדרת מפגשים להטמעת
התנהלות אפקטיבית
בקרב חברי ההנהלה
שמקדמת עמידה ביעדי
החברה

פיתוח צוותי הנהלה
גלובאליים תוך
מענה לפערי תרבות
ומרחק פיסי

אוליביה זוהר, סמנכ"ל ניהול סיכונים - AIG
"בעקבות תהליך פיתוח צוות עם "נקודת מפנה" הצוות שובר שיאים מבחינת תוצאות עסקיות. אנחנו כבר חודשיים עומדים ביעדים. הצוות מתמודד היטב עם אתגרים ושינויים כאשר מה שעובד הוא היכולת בצוות לשתף פעולה ולפתור בעיות על בסיס קבלת החלטות משותפות".
אבנר הלפרין, מנכ"ל - EarlySense
"בתהליך לחיזוק עבודת הצוות בהנהלה גלובלית, הגענו לשיפור בדיאלוג, באמון, ביעילות ישיבות ההנהלה ותהליכי העבודה המשותפים. בתהליך היתה הבנה מהירה של הצורך ביצירת תוצרים מהירים במקביל להתקדמות לטווח ארוך".
שקופית קודמת
שקופית הבאה
דילוג לתוכן