נקודת מפנה מחשבתית

הרצאות ומפגשים

הרצאות ומפגשים ממוקדים להנהלות
ולמנהלי דרג ביניים בנושאים
ניהוליים עדכניים.

הרצאות ומפגשים ממוקדים להנהלות ולמנהלי דרג
ביניים בנושאים ניהוליים עדכניים.

במפגש נחשפים לתפיסות וכלים ש"פותחים את הראש". המפגש מותאם לקהל היעד והארגון ויכול לשמש להתנעה של דיון או מהלך ארגוני בנושא

במפגש נחשפים לתפיסות וכלים ש"פותחים את הראש".
המפגש מותאם לקהל היעד והארגון ויכול לשמש
להתנעה של דיון או מהלך ארגוני בנושא

מעוררי ההשראה שלנו

אניאגרם למודעות
ניהולית גבוהה

מתוך 9 טיפוסי האניאגרם
כל מנהל מזהה את ה DNA
הניהולי שלו והאופן בו הוא
מעכב ומקדם ביומיום.
חצי יום

MASTERMIND
סיעור מוחות בקבוצה

מפגש קבוצתי יישומי – בו שמים על
השולחן דילמה ניהולית – עסקית
ומייצרים פתרונות חדשניים.
חצי יום

עד כמה את מעורר אמון?

הרצאה שעוסקת בערך הניהולי
והעסקי של אמון במנהלים,
כולל אבחון אישי ומגוון כלים
לחיזוק האמון. שעה ורבע

Coming
soon

אניאגרם למודעות
ניהולית גבוהה​

מתוך 9 טיפוסי האניאגרם כל מנהל
מזהה את ה DNA הניהולי שלו
והאופן בו הוא מעכב ומקדם ביומיום
. חצי יום

Mastermind
סיעור מוחות
בקבוצה​

מפגש קבוצתי יישומי – בו
שמים על השולחן דילמה
ניהולית – עסקית ומייצרים
פתרונות חדשניים.
חצי יום

עד כמה אתה
מייצר אמון?

הרצאה שעוסקת בערך
הניהולי והעסקי של אמון
במנהלים, כולל אבחון אישי ומגוון
כלים לחיזוק האמון. שעה ורבע

Coming
soon

מתוך 9 טיפוסי האניאגרם כל מנהל
מזהה את ה DNA הניהולי שלו
והאופן בו הוא מעכב ומקדם ביומיום
חצי יום.

מפגש קבוצתי יישומי – בו
שמים על השולחן דילמה
ניהולית – עסקית ומייצרים
פתרונות חדשניים.
חצי יום

הרצאה שעוסקת בערך
הניהולי והעסקי של אמון
במנהלים, כולל אבחון אישי ומגוון כלים לחיזוק האמון. 

Coming
soon

לקוחות מספרים

דילוג לתוכן