פוסטים אחרונים

של מי המסר הזה?- העברת מסר ניהולי

פורסם בירחון הניהולי סטטוס- גיליון 233 האם קרה לכם שהעברתם מסר דרך מנהל לעובדים או דרך עובדים ללקוחות והמסר הגיע בצורה שונה לגמרי? במאמר זה אציג סיבות להשתנות המסר וכלים לצמצום הפער שנוצר. אילנית, מנהלת אגף הכספים, לא מבינה מה

קראו עוד »

תוכניות פיתוח המנהלים שלנו מבוססות על מודל OUTSIDE-IN:

המודל נוצר כדי לתת מענה לאתגרי ארגונים ומנהלים בעידן של שינויים בקצב גבוה, חוסר יציבות עסקית וריבוי ממשקי עבודה. ההנחה שלאורה נבנה המודל היא שתכנית פיתוח מנהלים אפקטיבית נותנת ביטוי למציאות העסקית ולאתגרי הארגון. על בסיס הנחה זאת, מותאמת התכנית

קראו עוד »